ARCHIWUM WYDARZEŃ

Wydarzenia ze świata żeglarskiego 2021-2022

Żegnaj kolego Marku

Dzisiaj (6.19.22r.) odszedł na wieczną wachtę nasz kolega klubowy Marek Chybowski. Niech mu ziemia lekką będzie. Będziemy go pamiętać i wspominać jego niezwykłe poczucie humoru.

Notatka prasowa

Notatka prasowa z Great Yarmouth Mercury dotycząca pobytu w GY i powitania w dniu 10 lipca 2022 kapitana A. W. Piotrowskiego na pokładzie s/y Kpt. Wagner II

Rejs s/y Kpt. Wagner II

Płynąc samotnie, nasz Członek Honorowy, kapitan Andrzej Piotrowski z Chicago wyruszył 14 czerwca z Azorów a z nim płyną pamiątki i dokumenty W. Wagnera z USA, które będą przekazane do Narodowego Muzeum Morskiego.

Rejs Chicago-Gdynia zakończony

s/y Kpt. Wagner II z kapitanem Andrzejem W. Piotrowskim na pokładzie jest już w Basenie Jachtowym im. Gen. M. Zaruskiego w Gdyni.

Obchody rocznicowe YKP LONDYN

40 lecie YKP LONDYN. 18 czerwca 2022 roku odbędą się obchody rocznicowe, na które serdecznie zapraszamy członków i sympatyków Klubu.

Kapitańskie opowieści

Rozpoczynamy cykl żeglarskich opowieści kpt. Andrzeja Piotrowskiego. Dziennikarza, wybitnego polonijnego żeglarza na stałe mieszkającego w Chicago od 1977 roku, członka Honorowego
YACHT KLUBU POLSKI LONDYN

Jerzy Knabe, laureatem nagrody Specjalnej Kolosów 2022

Nagroda przyznana Jerzemu Knabe za całokształt działalności podróżniczo żeglarskiej, w tym za udział w rejsie na jachcie Śmiały, który 65 lat temu jako pierwsza polska jednostka opłynął pod żaglami Amerykę Południową.

Wyjaśniamy kontrowersje

List otwarty kmdr. Jerzego Knabe, dotyczący tablicy Wagnera z BVI oraz polemika Zbigniewa Turkiewicza z Jerzym Knabe, dotycząca listu otwartego.


80.rocznica obrony Cowes przez ORP Błyskawica, 6 -8 maja 2022

Przy Nab Tower na Solencie symboliczny wieniec rzuciliśmy na tafle wody dla uczczenia pamięci naszego śp. Maciusia i w ciepłych słowach uczciliśmy i powspominaliśmy jego osobę, godnie reprezentowaliśmy nasz Klub YKP LONDYN.

XLIII Zwyczajny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów YACHT KLUBU POLSKI

W dniu 20 listopada 2021 roku w Warszawie, odbył się XLIII Zjazd Delegatów YKP. Celem zwołania Zjazdu było podsumowanie i ocena działalności stowarzyszenia YKP za okres 6 letniej kadencji Prezydium Zarządu Głównego YKP oraz wybór nowego składu Prezydium.

Komandor ZG YKP Janusz Marek Taber

Na portalu www.zeglarski.info ukazał się artykuł honorujący naszego Komandora Zarządu Głównego YKP Janusza Marka Taber. Ciekawy opis jego życiowych dokonań i drogi żeglarskiej doskonale oddaje żeglarskiego ducha Naszego Komandora.

Ulica Władysława Wagnera w Gdyni

Rada Miasta Gdynia na styczniowym posiedzeniu 2021 roku uchwaliła zmianę nazwy części długiej ulicy Chwarznieńskiej na ulicę Władysława Wagnera. Prowadzi ona przez Witomino w kierunku na Chwarzno.

95-LECIE YACHT KLUBU POLSKI ODBYŁO SIĘ W WARSZAWIE

Od 1924 pielęgnujemy tradycje Polskiego Żeglarstwa i sportów wodnych. Odnoszone co roku przez członków Klubu sukcesy w klasie Finn, Laser Standard, Laser Radial, 470, Nacra 17 i Bojerach, popularyzują ideę wychowania młodzieży.

Nasz 37 Jubileusz

Ostatni (przed pandemią) jubileusz 37-lecia istnienia YKP LONDYN odbył się 8 Czerwca 2019. w siedzibie naszego Klubu w Ośrodku Polskim Forrest Hill, Lewisham. Między innymi wspominaliśmy sukcesy Polskiego żeglarstwa olimpijskiego i polonijnego

Podniosła uroczystość w YKP NOWY TARG

23 Listopada 2019 na zebraniu Zarządu Głównego na terenie YKP NOWY TARG w miejscowości Mizerna, odbyła się uroczystość wręczenia pani Kapitan Joannie Pajkowskiej, członkini YKP LONDYN, Komandorii YKP.

error: Content is protected !!