80.rocznica obrony Cowes przez ORP Błyskawica, 6-8.05.2022r

Obchody

Dziękuję kpt JJ, Jackowi, Grzesiowi i Arkowi za przepiękny rejs połączony z uczestnictwem w w/w obchodach.

Przy Nab Tower na Solencie symboliczny wieniec rzuciliśmy na tafle wody dla uczczenia pamięci Naszego śp. Maciusia i w ciepłych słowach uczciliśmy i powspominaliśmy jego osobę. Sobotni wieczór zakończyliśmy (oficjalnie) na kolacji w RL YC organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Błyskawicy, Ambasady RP i RL YC. Niestety nie wszyscy mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu (liczba miejsc była bardzo ograniczona), ale z 10 miejsc (wcześniej zamówionych) udało się z ogromna pomocą organizatorów, zamówić 16 miejsc.

YKP LONDYN

Z ogromną satysfakcja muszę powiedzieć, że YKP LONDYN był rozpoznawalny i a my godnie reprezentowaliśmy nasz Klub.

Podczas tej uroczystości Nasz ‘Komandor Artystyczny’ Zbyszek Sieciechowicz wygłosił (przed taką dostojna publicznością) przepiękne przemówienie na temat przypadającej również w tym roku 130 rocznicy urodzin gen. Andersa, gen. Maczka i gen. Sosabowskiego. Gratulacji na stojąco nie było końca. W niedzielę reprezentacja Klubu – w osobach: Kom. Władek, Ania i Zbyszek, złożyli kwiaty poległym Obrońcom w Cowes. Władziu, Aniu, Zbyszku i Ulu – dziękujemy za reprezentowanie Klubu na ulicach Cowes przez cały weekend. Oficjalne podziękowania wysłane będą do RL YC, TP Błyskawica i Ambasadzy RP za uczestnictwo YKP LONDYN w tak pięknych obchodach.

error: Content is protected !!