95-LECIE YACHT KLUBU POLSKI ODBYŁO SIĘ W WARSZAWIE

Sekret Sukcesu Klubu

Od 1924 pielęgnujemy tradycje Polskiego Żeglarstwa i sportów wodnych. Odnoszone co roku przez członków klubu sukcesy w klasie Finn, Laser Standard, Laser Radial, 470, Nacra 17 i Bojerach, popularyzują ideę wychowania morskiego młodzieży oraz zdrowej rywalizacji sportowej.

W regatach klas amatorskich oraz morskich licencjonowanych przez PZŻ mogą uczestniczyć wyłącznie załogi, w których przynajmniej sternik posiada amatorską licencję zawodnika PZŻ  lub sportową licencję zawodnika PZŻ.  Licencja ważna jest od momentu wystawienia do końca bieżącego roku kalendarzowego.

error: Content is protected !!