Kapitan Jachtowy Jerzy Andrzej Knabe

Jerzy Andrzej Knabe urodził się w 1933 roku w Warszawie. Polski inżynier, publicysta (m.in. Poznaj Świat i Żagle), dziennikarz (m.in. członek redakcji polskiej radia BBC, żeglarz (kapitan jachtowy żeglugi wielkiej), płetwonurek, związany m.in. z Politechniką Poznańską i Politechniką Warszawską, od roku 1970 zamieszkały w Londynie. Jest współzałożycielem Yacht Klubu Polski w Londynie w 1982 roku, polonijnego oddziału Yacht Klubu Polski, zrzeszającego polskich żeglarzy w Wielkiej Brytanii. Klub żeglarski poza żeglowaniem rozwija również życie kulturalne Polonii, co zaowocowało zaproszeniem w 1986 roku polskiego zespołu szantowego „Stare Dzwony” na festiwal w Liverpoolu i trwałą międzynarodową współpracą, której efektem jest Festiwal Żeglarskiej Piosenki i Szanty w Krakowie. Współzałożyciel Mesy Kaprów Polskich w Bractwie Wybrzeża, członek Rady programowej Polskiej Fundacji Morskiej, uczestnik wielu wypraw żeglarskich, kajakowych i lądowych.Do szkoły uczęszczał w Warszawie w okresie niemieckiej okupacji. W czasie powstania warszawskiego był łącznikiem Harcerskiej Poczty Polowej na terenie Śródmieścia. Po upadku powstania i wysiedleniu z Warszawy znalazł się, z matką i bratem, w Kocmyrzowie koło Krakowa, a następnie w Częstochowie. Tam rodzinę odnalazł ojciec, któremu udało się zbiec z transportu powstańców do obozu jenieckiego. W lutym 1945 wszyscy uciekali nocą do Brwinowa, aby uniknąć aresztowania ojca przez NKWD. Kolejnym miejscem zamieszkania rodziny była Łódź, a następnie Poznań, w którym Jerzy Knabe kontynuował naukę. Równolegle działał w harcerstwie i ukończył pierwszy kurs żeglarski. Po maturze rozpoczął studia w Szkole Inżynierskiej. Studiował na Politechnice Warszawskiej (magisterium uzyskał jako asystent na PW). W czasie studiów należał do grupy założycieli pierwszego w Polsce klubu płetwonurków przy Klubie Morskim Warszawskiej Ligi Przyjaciół Żołnierza w rok 1954. Fascynował się literaturą podróżniczą, uczył się esperanto, chorwackiego i słoweńskiego, uczestniczył w pierwszych wyprawach – żeglarsko-nurkowych i lądowych, m.in. w charakterze kierownika technicznego w ekipie międzynarodowej samochodowej wyprawy przez Afrykę.

 Po powrocie z wypraw, rozpoczął Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Warszawskiego. Studia przerywały kolejne wyprawy, w tym historyczny geograficzno-żeglarski rejs wokół Ameryki Południowej na SY Śmiały. Po skończeniu studiów dziennikarskich w roku 1968, otrzymał pracę na statku chłodniczym „Stella Nova”, na którym pracował przez rok jako II oficer. Równocześnie organizuje pierwszą Polską Wyprawę Kajakową przez cieśninę Magellana. Po powrocie do kraju zdobył stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Na początku lat 70, próbował we Francji wraz z kolegami-nurkami przebudować starą łódź ratowniczą na jacht, umożliwiający żeglarsko-nurkową wyprawę na Morza Południowe. Później udał się na ponowną lądową wędrówkę po Afryce, i ostatecznie znalazł się w Anglii. W roku 1982 został współzałożycielem Polskiego Yacht Clubu w Londynie. Przez wiele lat pełnił funkcję jego sekretarza i komandora, a od 30 marca 2012 r. jest Komandorem Honorowym. Nawiązał współpracę z różnymi środowiskami żeglarskimi, głównie polskimi i polonijnymi, organizując zloty, rejsy i regaty. Pisze książki, jest korespondentem prasowym, radiowym i telewizyjnym. 

Kapitan Jerzy Knabe uhonorowany jest wieloma nagrodami i wyróżnieniami. To człowiek o niezwykłej energii, pasji i determinacji. Przepłynął przeszło 100 000 mil morskich na wszelakich funkcjach, typach i wielkościach jednostek żaglowych, a nawet pełnił funkcję oficerską na frachtowcu „Stella Maris”. Od 12 maja 2007 roku jest Członkiem Honorowym PZŻ.


Ambasador Arkady Rzegocki wręczył kapitanowi Jerzemu Knabe Odznakę Honorową Bene Merito, przyznaną przez Ministra Spraw Zagranicznych w uznaniu wieloletniej działalności na rzecz wzmacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

To dla mnie ogromny zaszczyt wręczyć mu oznakę honorową „Bene Merito”, przyznaną przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Ambasador Rzegocki.

error: Content is protected !!