Barkami po Tamizie w 2018 roku.

Klub YKP LONDYN zorganizował wspaniały rejs barkami po Tamizie, połączony ze zwiedzaniem legendarnego OXFORDU. W rejsie udział wzięła załoga z YKP BIAŁYSTOK.

error: Content is protected !!